Welkom op de vernieuwde website van basisschool de Biëncorf!

Op veel scholen zegt men dat iedereen gelijk is. Op de Biëncorf kijken we daar wat anders tegenaan.


Iedereen is anders. 

Op onze school mág iedereen anders zijn. We verschillen nou eenmaal allemaal van elkaar.  Sommige kinderen zijn zo goed in rekenen dat ze veel meer kunnen dan hun klasgenootjes. Sommige kinderen hebben ouders met een buitenlandse achtergrond. Andere kinderen hebben wat moeite met bepaalde vakken. Op de Biëncorf mag dat. 


Je mag bij ons van elkaar verschillen.

Op welke manieren we van elkaar verschillen en hoe wij met die verschillen omgaan, wordt het best duidelijk als je de verschillende pagina’s op deze site bekijkt. Houd het niet beperkt tot een eenmalig bezoek aan onze site, want net als de school zelf zal ook de site steeds veranderen.


Schoolnieuws

Kalender

18 februari  -   groep 1-8 middag vrij
19 februari  -   open avond Oelbert
20 februari  -   open dag Effent
22 februari  -   boek en spel boek inleveren
01 maart  -   adviesgesprekken groep 8
03 maart  -   rapportavond groep 3-7
03 maart  -   groep 1-8 middag vrij
14 maart  -   week van het geld

Uit het fotoboek

DSC_1054 Thema circus 178
DSC_1667 2015-02-06_59a
Thema circus 127 2014-12-01Ph_045